วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปัจจัยที่น่าสนใจในการทำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย

โลกนี้ประทับใจความเป็นคนไทย มีความรัก โอบอ้อมอารี ยิ้มง่าย และใจดี ค่าครองชีพประหยัดที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง อาหารการกินที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ถ้าเทียบกับหลายๆ ที่ทั่วโลก

แนวโน้มพฤติกรรมของคนในยุคหน้าจะมีโอกาสเดินทางกันมากขึ้น มีโอกาสขยับขยายการตั้งถิ่นฐาน สภาวะอากาศที่แปรปรวน ร้อนก็ร้อนจัด หนาวก็หนาวจัด ทำให้คนในโลก เดินทางหนีความไม่สมดุลของบรรยากาศโลก ประเทศไทย คือ ทางเลือกของนักเดินทางที่หนีหนาว โดยเฉพาะไม่กี่ปีมานี้ อากาศหนาวของบางประเทศกินเวลายาวนานมาก จนคนประเทศเหล่านั้นเดินทางมาพักผ่อนระยะยาวในประเทศอุ่น ยาวนานมากขึ้น ประเทศไทยคือจุดพักผ่อนที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเลือกมากที่สุด ปรากฏการณ์นี้จึงทำให้ประเทศไทยได้เปรียบต่อทุกชาติในภูมิภาค

การท่องเที่ยวไทยจะบูมและขยายตัวมากเข้าไปอีก ธุรกิจที่ครอบคลุมการท่องเที่ยวจะได้รับอานิสงส์อย่างมากมาย โรงแรม รีสอร์ท ตอบโจทย์การลงทุนยุคนี้มากที่สุด แต่จะต้องมีปัจจัยสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ในการตัดสินใจเลือกพักค้างแรม คือ บรรยากาศ และรูปแบบการดีไซน์

เมื่อเรามององค์ประกอบข้อดีต่างๆ เหล่านั้นแล้วจะสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทจะมีโอกาสโตได้อีกเยอะ อีกทั้งการยอมรับว่า การให้บริการต้อนรับของคนไทยถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลกก็ว่าได้ แต่ปัจจัยที่น่าสนใจในการทำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย คือ ชัยภูมิที่เหมาะสม เช่น
ผลกระทบภัยธรรมชาติไม่รุนแรงมาก

เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างจีนและอินเดียได้ดีมีสถิติว่าต่างชาติต้องการมาตั้งรกรากอยู่เมืองไทยมาก โดยเฉพาะประเทศเขตหนาว เช่น รัสเซีย สแกนดิเนเวีย และญี่ปุ่น ค่าครองชีพต่ำมาก อาหารราคาประหยัด ไลฟ์สไตล์เยี่ยมหลากหลาย สภาพอากาศที่ดี ระบบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจง่ายกว่าหลายประเทศ

กระบวนการสร้างสรรค์โครงการโรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก การเตรียมความพร้อมของผู้ลงทุนโครงการ ดังนี้

 1. วิสัยทัศน์ของผู้ลงทุน  สามารถมองเห็นโอกาสของโครงการได้ก่อนล่วงหน้า และมีความหวังที่จะทำสิ่งดีให้สำเร็จ

 2. เสน่ห์ของผู้ลงทุนที่มีบุคลิก  บางครั้งจุดเด่นและเสน่ห์ของตัวเองสามารถสร้างจุดขายของโครงการได้ โดยเฉพาะโรงแรมเจ้าของต้องเป็นผู้มีบุคลิกการต้อนรับ

 3. การสำรวจหาที่ดินที่เหมาะสม หรือหาข้อดี ข้อเสียของที่ตั้งโครงการ  เราสามารถวิเคราะห์ก่อนด้วยตัวเอง สำรวจข้อดีข้อเสียรอบทิศทาง โดยรอบถนนหนทาง ระยะเลี้ยวรถ ระยะถนน ขนาดถนน ขนาดที่ดิน ลักษณะที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผังเมือง

 4. ความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม  ศึกษาลักษณะเฉพาะของสังคมประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ โดยเฉพาะที่โครงการตั้งอยู่อย่างเหมาะสม และลึกซึ้งเพื่อนำมากำหนดแนวความคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยมีความสัมพันธ์กับที่ตั้งโครงการ

 5.ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมลูกค้าควรสำรวจหากลุ่มลูกค้าเฉพาะของโครงการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบอย่างเหมาะสม และลงลึกถึงในรายละเอียดของพฤติกรรมเพื่อกำหนดแนวความคิด การวางผังให้เหมาะสมที่สุด ไปจนถึงการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโครงการ

 6.งบประมาณที่เหมาะสม ทุนและการคืนทุน และความพร้อมของผู้ลงทุนคำนวณเบื้องต้นเพื่อหาต้นทุนทั้งหมดละเอียดได้ยิ่งดีครับ ตั้งแต่ต้นทุน ค่าที่ดิน ต้นทุนก่อสร้างตกแต่ง เป็นราคาต่อตารางเมตร ต้นทุนค่าบริการวิชาชีพออกแบบต่างๆ ต้นทุนการบริหารงานเบื้องต้น ต้นทุนการตลาด และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ

7.กฎหมายที่เกี่ยวข้องศึกษากฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคารพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงต่างๆ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรมหรือประเภทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบการทำโครงการที่ถูกต้อง

 8.ไอเดียและการเลือกนักออกแบบ คุณสมบัติของนักออกแบบที่เหมาะกับโครงการ
 ศึกษาประสบการณ์แนวความคิด วิธีคิด ทัศนคติ และความถนัดเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำโครงการที่มีคุณภาพร่วมกันกับผู้ลงทุน

 9.ศึกษาความรู้เรื่องพื้นฐาน การบริหารโครงการและการให้บริการอย่างมืออาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น